google-site-verification=GG8hixx_bcu5KK3TlalIROaLA5reZZim8--Eq8wfMhk Lefloriste ร้านดอกไม้ออนไลน์ ดีไซน์สวยด้วยดอกไม้พรีเมี่ยม ส่งทั่ว กทม

OUR SERVICE

เพราะเรารู้ว่า...ดอกไม้แต่ละแบบบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกได้ดีต่างกัน  แจกันดอกไม้เหมาะกับงานพิธีการ กระเช้าดอกไม้ความยินดีกึ่งทางการและเป็นกันเอง  ช่อดอกไม้ยินดีแบบใกล้ชิด  กระเช้าผลไม้แทนความรักและเอื้ออาทร  มาลัยเคารพรัก  แม้ยามสูญเสีย "หรีด" แทนคำปลอบใจ  ทุกถ้อยคำ..ดอกไม้ส่งตรงถึงใจผู้รับตลอดไป

ชิญเลือกชมบริการ ครับ
แจกันดอกไม้สด/Vase
กระเช้าดอกไม้สด/ประดิษฐ์ / Flower Basket
ช่อดอกไม้/Bouquet
กระเช้าผลไม้/ของขวัญ            Gift Basket
แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ /
Artificial
พวงหรีด / Wreath
มาลัย / Malai
จัดดอกไม้, flower event, ช่าง จัด ดอกไม้, จัด ดอกไม้ นอก สถานที่, จัด ดอกไม้ งาน พิธีการ
จัดดอกไม้/Flower Event

OUR FLOWER

ดอกไม้ Lefloriste ทุกชิ้นงาน  จัดด้วยมือของช่างดอกไม้ที่ใช้ศิลป จิตใจ และดอกไม้คุณภาพดีที่สุด  สร้างสรรผลงานให้เป็นที่พึงพอใจลูกค้าทุกท่าน 
และเรายังจัดส่งผลงานให้อนุมัติก่อนการจัดส่ง  พร้อมรายงานการส่งถึงที่นัดหมายในเวลาที่กำหนด  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน  
 
กรุณาเลือกบริการที่ต้องการ 

แจกัน ดอกไม้, ร้าน ขาย ดอกไม้ สด ใกล้ ฉัน, สั่งดอกไม้ด่วน, ร้าน ดอกไม้ เรือนบุษบา, ร้าน ดอกไม้, ร้าน ดอกไม้ อารีย์, ร้านดอกไม้ สุขุมวิท,ร้านดอกไม้ พร้อมส่ง, สั่งดอกไม้ พร้อมส่ง, floral, flower shop, flower shop in Bangkok, ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว, แจกัน ดอกไ
แจกันดอกไม้สด Gucci 1
รหัสสินค้า VS 1  ราคา 2,000 บาท 
แจกัน ดอกไม้, ร้าน ขาย ดอกไม้ สด ใกล้ ฉัน, สั่งดอกไม้ด่วน, ร้าน ดอกไม้ เรือนบุษบา, ร้าน ดอกไม้, ร้าน ดอกไม้ อารีย์, ร้านดอกไม้ สุขุมวิท,ร้านดอกไม้ พร้อมส่ง, สั่งดอกไม้ พร้อมส่ง, floral, flower shop, flower shop in Bangkok, ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว, แจกัน ดอกไ
แจกันดอกไม้สด Gucci 7
รหัสสินค้า VS 1  ราคา 2,500 บาท 
แจกัน ดอกไม้, ร้าน ขาย ดอกไม้ สด ใกล้ ฉัน, สั่งดอกไม้ด่วน, ร้าน ดอกไม้ เรือนบุษบา, ร้าน ดอกไม้, ร้าน ดอกไม้ อารีย์, ร้านดอกไม้ สุขุมวิท,ร้านดอกไม้ พร้อมส่ง, สั่งดอกไม้ พร้อมส่ง, floral, flower shop, flower shop in Bangkok, ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว, แจกัน ดอกไ
แจกันดอกไม้สด Gucci 14
รหัสสินค้า VS 14  ราคา 2,500 บาท 
แจกัน ดอกไม้, ร้าน ขาย ดอกไม้ สด ใกล้ ฉัน, สั่งดอกไม้ด่วน, ร้าน ดอกไม้ เรือนบุษบา, ร้าน ดอกไม้, ร้าน ดอกไม้ อารีย์, ร้านดอกไม้ สุขุมวิท,ร้านดอกไม้ พร้อมส่ง, สั่งดอกไม้ พร้อมส่ง, floral, flower shop, flower shop in Bangkok, ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว, แจกัน ดอกไ
แจกันดอกไม้สด Gucci 4
รหัสสินค้า VS 14  ราคา 2,500 บาท 
แจกัน ดอกไม้, ร้าน ขาย ดอกไม้ สด ใกล้ ฉัน, สั่งดอกไม้ด่วน, ร้าน ดอกไม้ เรือนบุษบา, ร้าน ดอกไม้, ร้าน ดอกไม้ อารีย์, ร้านดอกไม้ สุขุมวิท,ร้านดอกไม้ พร้อมส่ง, สั่งดอกไม้ พร้อมส่ง, floral, flower shop, flower shop in Bangkok, ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว, แจกัน ดอกไ
แจกันดอกไม้สด Gucci 12
รหัสสินค้า VS 12  ราคา 2,500 บาท
แจกัน ดอกไม้, ร้าน ขาย ดอกไม้ สด ใกล้ ฉัน, สั่งดอกไม้ด่วน, ร้าน ดอกไม้ เรือนบุษบา, ร้าน ดอกไม้, ร้าน ดอกไม้ อารีย์, ร้านดอกไม้ สุขุมวิท,ร้านดอกไม้ พร้อมส่ง, สั่งดอกไม้ พร้อมส่ง, floral, flower shop, flower shop in Bangkok, ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว, แจกัน ดอกไ
แจกันดอกไม้สด Gucci 34
รหัสสินค้า VS 34  ราคา 2,500 บาท 
 
กระเช้า ดอกไม้ สด, ดอกไม้ เยี่ยม, กระเช้า ดอกไม้ แสดง ความ ยินดี, กระเช้า ดอกไม้ วันเกิด, กระเช้า ดอกไม้ ประดิษฐ์, กระเช้า ดอกไม้ ปลอม, กระเช้า ดอกไม้ แห้ง, ร้าน กระเช้า ดอกไม้, การ จัด กระเช้า ดอกไม้, กระเช้า ดอกไม้ เยี่ยมไข้, กระเช้า ดอกไม้ รา
กระเช้าดอกไม้สด Grace
รหัสสินค้า BF 5 จัดราคาต้องการ
กระเช้า ดอกไม้ สด, ดอกไม้ เยี่ยม, กระเช้า ดอกไม้ แสดง ความ ยินดี, กระเช้า ดอกไม้ วันเกิด, กระเช้า ดอกไม้ ประดิษฐ์, กระเช้า ดอกไม้ ปลอม, กระเช้า ดอกไม้ แห้ง, ร้าน กระเช้า ดอกไม้, การ จัด กระเช้า ดอกไม้, กระเช้า ดอกไม้ เยี่ยมไข้, กระเช้า ดอกไม้ รา
กระเช้าดอกไม้สด Grace 48
รหัสสินค้า BF 48  ราคา 3500 บาท

กระเช้า ดอกไม้ สด, ดอกไม้ เยี่ยม, กระเช้า ดอกไม้ แสดง ความ ยินดี, กระเช้า ดอกไม้ วันเกิด, กระเช้า ดอกไม้ ประดิษฐ์, กระเช้า ดอกไม้ ปลอม, กระเช้า ดอกไม้ แห้ง, ร้าน กระเช้า ดอกไม้, การ จัด กระเช้า ดอกไม้, กระเช้า ดอกไม้ เยี่ยมไข้, กระเช้า ดอกไม้ รา
กระเช้าดอกไม้สด Grace 38
รหัสสินค้า BF 38  ราคา 3,000 บาท
กระเช้า ดอกไม้ สด, ดอกไม้ เยี่ยม, กระเช้า ดอกไม้ แสดง ความ ยินดี, กระเช้า ดอกไม้ วันเกิด, กระเช้า ดอกไม้ ประดิษฐ์, กระเช้า ดอกไม้ ปลอม, กระเช้า ดอกไม้ แห้ง, ร้าน กระเช้า ดอกไม้, การ จัด กระเช้า ดอกไม้, กระเช้า ดอกไม้ เยี่ยมไข้, กระเช้า ดอกไม้ รา
กระเช้าดอกไม้สด Grace 14
รหัสสินค้า BF 14 ราคา 2,500 บาท
กระเช้าดอกไม้ปลอม, ตะกร้าดอกไม้, กระเช้าดอกไม้วันเกิด, กระเช้าดอกไม้สด, กระเช้าดอกไม้ผลไม้, กระเช้าเยี่ยมไข้, กระเช้าแสดงความยินดี
กระเช้าดอกไม้สด Grace 7
รหัสสินค้า BF 7 ราคา 2,000 บาท
กระเช้า ดอกไม้ สด, ดอกไม้ เยี่ยม, กระเช้า ดอกไม้ แสดง ความ ยินดี, กระเช้า ดอกไม้ วันเกิด, กระเช้า ดอกไม้ ประดิษฐ์, กระเช้า ดอกไม้ ปลอม, กระเช้า ดอกไม้ แห้ง, ร้าน กระเช้า ดอกไม้, การ จัด กระเช้า ดอกไม้, กระเช้า ดอกไม้ เยี่ยมไข้, กระเช้า ดอกไม้ รา
กระเช้าดอกไม้สด Grace 24
รหัสสินค้า BF 24 ราคา 2,500 บาท
ราคา ช่อ ดอกไม้, ดอกไม้ จัด ช่อ, ร้าน จัด ช่อ ดอกไม้ ใกล้ ฉัน, แบบ ช่อ ดอกไม้, ช่อ กุหลาบ ขาว สวยๆ, ช่อ รับ ปริญญา, แบบ ช่อ ดอกไม้ สวยๆ, ดอกไม้ รับ ปริญญา ราคา, ช่อ ไฮ เดรน เยีย, ช่อ ดอกไม้ วันเกิด ผู้ ชาย, ช่อ ดอกไม้ สวยๆ วันเกิด, ช่อ ดอกไม้ อวยพร วันเกิ
ช่อดอกไม้สด Amour 2
รหัสสินค้า BF 2   สอบถามราคาตามต้องการ
ราคา ช่อ ดอกไม้, ดอกไม้ จัด ช่อ, ร้าน จัด ช่อ ดอกไม้ ใกล้ ฉัน, แบบ ช่อ ดอกไม้, ช่อ กุหลาบ ขาว สวยๆ, ช่อ รับ ปริญญา, แบบ ช่อ ดอกไม้ สวยๆ, ดอกไม้ รับ ปริญญา ราคา, ช่อ ไฮ เดรน เยีย, ช่อ ดอกไม้ วันเกิด ผู้ ชาย, ช่อ ดอกไม้ สวยๆ วันเกิด, ช่อ ดอกไม้ อวยพร วันเกิ
ช่อดอกไม้สด Amour 1
รหัสสินค้า BU 1  ราคา 1,000 บาท
ราคา ช่อ ดอกไม้, ดอกไม้ จัด ช่อ, ร้าน จัด ช่อ ดอกไม้ ใกล้ ฉัน, แบบ ช่อ ดอกไม้, ช่อ กุหลาบ ขาว สวยๆ, ช่อ รับ ปริญญา, แบบ ช่อ ดอกไม้ สวยๆ, ดอกไม้ รับ ปริญญา ราคา, ช่อ ไฮ เดรน เยีย, ช่อ ดอกไม้ วันเกิด ผู้ ชาย, ช่อ ดอกไม้ สวยๆ วันเกิด, ช่อ ดอกไม้ อวยพร วันเกิ
ช่อดอกไม้สด Amour 18
รหัสสินค้า B๊U 18   สอบถามราคาตามต้องการ
ราคา ช่อ ดอกไม้, ดอกไม้ จัด ช่อ, ร้าน จัด ช่อ ดอกไม้ ใกล้ ฉัน, แบบ ช่อ ดอกไม้, ช่อ กุหลาบ ขาว สวยๆ, ช่อ รับ ปริญญา, แบบ ช่อ ดอกไม้ สวยๆ, ดอกไม้ รับ ปริญญา ราคา, ช่อ ไฮ เดรน เยีย, ช่อ ดอกไม้ วันเกิด ผู้ ชาย, ช่อ ดอกไม้ สวยๆ วันเกิด, ช่อ ดอกไม้ อวยพร วันเกิ
ช่อดอกไม้สด Amour 5
รหัสสินค้า BU 5   ราคา 2500 บาท
ราคา ช่อ ดอกไม้, ดอกไม้ จัด ช่อ, ร้าน จัด ช่อ ดอกไม้ ใกล้ ฉัน, แบบ ช่อ ดอกไม้, ช่อ กุหลาบ ขาว สวยๆ, ช่อ รับ ปริญญา, แบบ ช่อ ดอกไม้ สวยๆ, ดอกไม้ รับ ปริญญา ราคา, ช่อ ไฮ เดรน เยีย, ช่อ ดอกไม้ วันเกิด ผู้ ชาย, ช่อ ดอกไม้ สวยๆ วันเกิด, ช่อ ดอกไม้ อวยพร วันเกิ
ช่อดอกไม้สด Amour 36
BU 36  ราคา 2,000 บาท
ราคา ช่อ ดอกไม้, ดอกไม้ จัด ช่อ, ร้าน จัด ช่อ ดอกไม้ ใกล้ ฉัน, แบบ ช่อ ดอกไม้, ช่อ กุหลาบ ขาว สวยๆ, ช่อ รับ ปริญญา, แบบ ช่อ ดอกไม้ สวยๆ, ดอกไม้ รับ ปริญญา ราคา, ช่อ ไฮ เดรน เยีย, ช่อ ดอกไม้ วันเกิด ผู้ ชาย, ช่อ ดอกไม้ สวยๆ วันเกิด, ช่อ ดอกไม้ อวยพร วันเกิ
ช่อดอกไม้สด Amour 25
BU 25 ราคา 2,000 บาท
 
กระเช้า ผลไม้ สด, กระเช้า เยี่ยม ไข้, กระเช้า ของขวัญ, fruit basket, เยี่ยม ไข้, กระเช้า ผลไม้ ให้ ผู้ใหญ่, กระเช้า ผลไม้ เก๋, กระเช้า ผลไม้ tops, กระเช้า ผลไม้ สวยๆ , กระเช้า ผลไม้ อตก, กระเช้าเยี่ยมไข้, กระเช้าตรุษจีน, ของขวัญ, กระเช้า แสดง ความ ยินดี,
The Wow 11
TV 11  สอบถามราคา  ราคาขึ้นกับของที่เลือก
image
The  Wow 3
TV 3  ราคา 2,000 บาท
กระเช้า ผลไม้ สด, กระเช้า เยี่ยม ไข้, กระเช้า ของขวัญ, fruit basket, เยี่ยม ไข้, กระเช้า ผลไม้ ให้ ผู้ใหญ่, กระเช้า ผลไม้ เก๋, กระเช้า ผลไม้ tops, กระเช้า ผลไม้ สวยๆ , กระเช้า ผลไม้ อตก, กระเช้าเยี่ยมไข้, กระเช้าตรุษจีน, ของขวัญ, กระเช้า แสดง ความ ยินดี,
The Wow
TV 32  ราคาขึ้นกับของขวัญที่เลือกใช้
กระเช้า ผลไม้ สด, กระเช้า เยี่ยม ไข้, กระเช้า ของขวัญ, fruit basket, เยี่ยม ไข้, กระเช้า ผลไม้ ให้ ผู้ใหญ่, กระเช้า ผลไม้ เก๋, กระเช้า ผลไม้ tops, กระเช้า ผลไม้ สวยๆ , กระเช้า ผลไม้ อตก, กระเช้าเยี่ยมไข้, กระเช้าตรุษจีน, ของขวัญ, กระเช้า แสดง ความ ยินดี,
The Wow 29
TV 29    ราคา 2,000 บาท 
กระเช้า ผลไม้ สด, กระเช้า เยี่ยม ไข้, กระเช้า ของขวัญ, fruit basket, เยี่ยม ไข้, กระเช้า ผลไม้ ให้ ผู้ใหญ่, กระเช้า ผลไม้ เก๋, กระเช้า ผลไม้ tops, กระเช้า ผลไม้ สวยๆ , กระเช้า ผลไม้ อตก, กระเช้าเยี่ยมไข้, กระเช้าตรุษจีน, ของขวัญ, กระเช้า แสดง ความ ยินดี,
The Wow 37
TV 11  สอบถามราคา  ราคาขึ้นกับของที่เลือก
กระเช้า ผลไม้ สด, กระเช้า เยี่ยม ไข้, กระเช้า ของขวัญ, fruit basket, เยี่ยม ไข้, กระเช้า ผลไม้ ให้ ผู้ใหญ่, กระเช้า ผลไม้ เก๋, กระเช้า ผลไม้ tops, กระเช้า ผลไม้ สวยๆ , กระเช้า ผลไม้ อตก, กระเช้าเยี่ยมไข้, กระเช้าตรุษจีน, ของขวัญ, กระเช้า แสดง ความ ยินดี,
The Wow 35
TV 11  สอบถามราคา  ราคาขึ้นกับของที่เลือก
Be Love 8
ML 81 ราคา 2,000 บาท
Be Love 21
ML 21 ราคา 2,000 บาท
Be Love 1
ML 1 ราคา 2,000 บาท
Be Love 18
ML 18 ราคา 2,000 บาท
Be Love 20
ML 20 ราคา 2,500 บาท
Be Love 23
ML 23 ราคา 2,000 บาท

พวงหรีด  Wreath

พวงหรีดดอกไม้สด / ดอกไม้ประดิษฐ์  พวงหรีดพัดลม ดีไซน์สวย ไฮโซ คุณภาพระดับพรีเมี่ยม สด สะอาด อนุมัติงานก่อนส่ง จัดส่งส่งตรงเวลาทุกวัดทั่ว กทม.


Adel  68
W.68 ราคา 3,000 บาท
Adel  57
W.57 ราคา 3,000 บาท
Adel  72
W.72 ราคา 3,000 บาท
Adel  70
W.70 ราคา 3,000 บาท
Adel 27
W.27 ราคา 3,000 บาท
wreath, พวงหรีด, หรีด, พวงหรีด พัดลม, พวงหรีด ดอกไม้ สด, พวงหรีด ออนไลน์, พวงหรีด ไฮโซ, ส่ง พวงหรีด
Adel 83
W.83

6
YEARS IN BUSINESS

15
EXPERT FLORISTS

1000+
HAPPY CLIENTS

100
FLOWER SORTS

OUR CLIENTS

OUR FLOWER WORK

บัวทันตแพทย์นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจากประเทศไทย ผู้หลงรักและหลงไหลดอกไม้ บัวมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินเล่นในสวน ชื่นชมดอกไม้ เรียนรู้ความหมาย นิสัย และภาษาของดอกไม้ สื่อความหมายได้ตรงใจอย่างลึกซึ้ง แลัวดอกไม้ได้ชักนำให้ ชินตะอาจารย์หมอมาดเนี้ยบที่แอบหลงรักบัว ได้บอกความในใจผ่านช่อดอกไม้ที่ส่งถึงเธอในทุกวัน จนที่สุดชินตะได้ส่งช่อกุหลาบขาวและแดงเพื่อบอกรักและแต่งงาน ทุกวันดอกไม้ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของทั้งคู่อย่างไม่เคยหยุด

พวงมาลาบนหีบพระศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 กษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานและเป็นที่รักของประชาชนสหราชอาณาจักรและทั่วทั้งโลก ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนความรัก ความทรงจำ และการออกเดินทางจากบ้านอย่างไม่วันกลับ หรีดที่จัดด้วยใบสนและดอกไม้ทรงปลูกจากปราสาทบัลมอรัล บ้านที่พระองค์ทรงได้ใช้เวลาส่วนพระองค์กับพระราชสวามีตลอดพระชนมายุ ดอกไม้ทุกดอกจึงมีทั้งคุณค่าและร่องรอยความทรงจำสมดังความตั้งใจที่ส่งผ่านสู่ใจของคนทั่วทั้งโลก

ดอกไม้หนึ่งดอกแทนคำพูดที่สวยงามต่อจิตใจผู้รับ ส่งต่อความนัยจากหนึ่งใจสู่อีก 1 ใจ เป็นภาพจำตลอดชั่วชีวิตที่เราเคยได้ประทับใจมานับครั้งไม่ถ้วน ดังเช่น ดอกไม้แห่งความรักในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อสมเด็จพระราชินีคือดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) เป็นต้น

ไฮเดรนเยีย สาวน้อยเมืองหนาวแสนสวย ดั่งรักแรกพบ ว๊าวๆๆๆๆ คำนี้คำเดียว ช่อดอกขนาดใหญ่ประกอบด้วยดอกเล็ก ๆ สี่กลีบ สีขาว ม่วง ชมพู หรือฟ้า บางชนิดมีกลิ่นหอม ความมหัศจรรย์ดอกไฮเดรนเยียที่สามารถเปลี่ยนสีตามสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินปริมาณของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีผลต่อค่าของสีที่เปลี่ยนไป หากเครื่องปลูกมีสภาพเป็นกรด pH 5.0-5.5 สีดอกจะออกเป็นสีน้ำเงิน ถ้าเป็นด่างจะได้ดอกสีม่วงหรือชมพู ถ้าเป็นกลางจะได้สีครีมซีด สีของดอกยังแตกต่างตามสภาพภูมิประเทศ วันนี้มีไฮเดนเจียจากสวนในอเมริกามาฝากกันค่ะ บานกันทั้งสวนออกดอกแข่งกันจนแน่นไปทั้งกอ เดือนกรกฎาคมนี้ที่อเมริกาไฮเดนเจียออกดอกบานสะพรั่งแล้วค่ะ วันนี้มาเที่ยวทิพย์สวนไฮเดนเจียที่อเมริกากันนะคะ

Peony หรือ โบตั๋น ที่สุดของดอกไม้ที่สาวๆ หลงรัก สัญลักษณ์แห่งความโชคดีของหญิงสาว หมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวย ซื่อสัตย์ โชคลาภและเกียรติยศ ภาพวาดดอกโบตั๋นสวยงามของคนจีนเป็นของสะสมที่มีคุณค่า เชื่อว่าวางภาพวาดดอกโบตั๋นขนาดใหญ่ในห้องนั่งเล่นจะนำโชคดีมาสู่ชีวิตครอบครัว เป็นพลังดึงดูดให้สาวโสดได้พบสามีที่ดีที่พร้อมดูและครองรักอย่างเป็นสุขสมบูรณ์ตลอดไป

ปลูก Hydrangea (ไฮเดรนเยีย) ที่บ้านให้ทันหนาวนี้ได้ดอกไฮเดรนเยียดอกใหญ่หน้าบ้าน จากแปลงปลูกทดลองศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง อากาศร้อนใกล้เคียงกรุงเทพฯ ปลูกไฮเดรนเยียโตดีมาก แม้ดอกช่วงนี้จะเล็กแต่ก็มีดอกให้ชื่นใจ หนาวนี้น่าจะมาเต็มๆ ใหญ่ๆ ละลานตา

สงกรานต์ปีนี้บ้านเรือนไทยตาติ่ง สวนสมุนไพรร่มรื่นริมน้ำตลิ่งชันเงียบเหงาไม่คึกคักด้วยลูกหลานและคนรักตาย่านนี้เช่นปีที่ผ่านๆมา เช้าวันนี้กอต้นฟ้าทะลายโจรริมบ้านยังคงออกดอกสีขาวเล็กๆ สะพรั่งอย่างสวยงาม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้